Povinná základná kvalifikácia a pravidelný výcvik niektorých vodičov

Spoločnosť PRIMCAR, s.r.o. vykonáva:

kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov osobnej a nákladnej dopravy.

  1. Kurz základnej kvalifikácie pre skupiny vodičských oprávnení “D” alebo podskupiny “D1″, po dovŕšení veku 23 rokov základnú kvalifikáciu zrýchlenú.
  2. Kurz základnej kvalifikácie pre skupiny vodičských oprávnení “C” alebo “C+E” (podskupiny “C1″ alebo “C1+E”), po dovŕšení veku 21 rokov základnú kvalifikáciu zrýchlenú.
  3. Kurz pravidelného výcviku vodičov pre skupiny vodičských oprávnení “C”, “C+E”, “D”, “D+E” (podskupiny: “C1″, “C1+E”, “D1″, “D1+E” )

Vodič, ktorý obdržal osvedčenie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku získa od Krajského úradu dopravy kvalifikačnú kartu vodiča.