T – traktor

Výcvik pre skupinu „T“

- Poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá.

- K motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Podmienky :

- Vodičské oprávnenie skupiny „T“ možno udeliť len osobe staršej ako 17 rokov.

Doklad o zdravotnej spôsobilosti potvrdený všeobecným lekárom je potrebné priložiť pred začatím výcviku.