D – autobus

Výcvik pre skupinu „D“

 

- Motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako 8 miest na sedenie.

- K motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Podmienky :

- Vodičské oprávnenie sk. „D“ možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov, ktorá už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „B“.

Po úspešnom absolvovaní výcviku absolvent získa súčasne aj VODIČSKÉ OPRÁVNENIE pre skupinu : D1

Pred začatím výcviku je potrebné priložiť:
1. Doklad o zdravotnej spôsobilosti potvrdený všeobecným lekárom.
2. Potvrdenie klinického psychológa s certifikátom na činnosť dopravná psychológia.