C – nákladný automobil

Výcvik pre skupinu „C“

 

- Motorové vozidlá, ktorých celková hmotnosť presahuje 3 500 kg (okrem vozidiel, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie).

- K motorovému vozidlu smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Podmienky :

- Vodičské oprávnenie sk. „C“ možno udeliť len osobe staršej ako 18 rokov, ktorá už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „B“.

- Súčasne so skupinou „C“ bude udelené aj vodičské oprávnenie sk. „T“, „C1“
Pred začatím výcviku je potrebné priložiť:
1. Doklad o zdravotnej spôsobilosti potvrdený všeobecným lekárom.
2. Potvrdenie klinického psychológa s certifikátom na činnosť dopravná psychológia.