BE – príves za osobný automobil

Výcvik pre skupinu „BE“

- Jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny „B“ a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Podmienky :

- Vodičské oprávnenie sk. „BE“ možno udeliť len osobe staršej ako 18 rokov, ktorá už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „B“.

Doklad o zdravotnej spôsobilosti potvrdený všeobecným lekárom je potrebné priložiť pred začatím výcviku.