B – osobný automobil

Výcvik pre skupinu „B“

 

- Motorové vozidlá, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie.

- K motorovému vozidlu smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

- Celková hmotnosť jazdnej súpravy (auto + príves) nepresahuje 3 500 kg.

Podmienky :

- Vodičské oprávnenie sk. „B“ možno udeliť len osobe staršej ako 18 rokov.

Po úspešnom absolvovaní výcviku absolvent získa súčasne aj VODIČSKÉ OPRÁVNENIE pre skupiny : AM, B1, B

Doklad o zdravotnej spôsobilosti potvrdený všeobecným lekárom je potrebné priložiť pred začatím výcviku.