A – motocykel

Výcvik pre skupinu „A“

 

- Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom, alebo bez neho, vybavené motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km/h.

Podmienky :

- Vodičské oprávnenie sk. „A“ na vedenie vozidla s výkonom presahujúcim 25 kW možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov.

- Vodičské oprávnenie sk. „A“ na vedenie vozidla s výkonom nepresahujúcim 25 kW možno udeliť osobe staršej ako 18 rokov.

Výcvik pre podskupinu „AM“

- Dvojkolesové motorové vozidlá s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou
45 km/h s objemom valcov motora nepresahujúcim 50 cm3.

Podmienky :

- Vodičské oprávnenie sk. „AM“ možno udeliť len osobe staršej ako 15 rokov.

Výcvik pre podskupinu „A1“

- Vozidlá skupiny „A“ s objemom valcov motora nepresahujúcim 125 cm3 a výkonom najviac 11 kW.

Podmienky :

- Vodičské oprávnenie sk. „A1“možno udeliť len osobe staršej ako 16 rokov.

Doklad o zdravotnej spôsobilosti potvrdený všeobecným lekárom je potrebné priložiť pred začatím výcviku.(Platí pre všetky skupiny vodičských oprávnení)