O firme

Autoškola PRIM-CAR je prvou súkromnou autoškolou v Bratislave, ktorá bola založená začiatkom r. 1990 a v súčasnosti patrí medzi najdlhšie etablované autoškoly a to nielen v Bratislave.

V našej autoškole môžete získať :

  1. vodičské oprávnenie na všetky skupiny:
    AM, A1, A, B, B1, C, D, T, D+E, C+E a B+E
  2. školenie vodičov, BOZP – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  3. výchovu a vzdelávanie vodičov vysokozdvižných motorových vozíkov – v zmysle oprávnenia vydaného NIP Košice
  4. povinnú základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik niektorých vodičov podľa zákona č. 280/2006 Z.z.
  5. Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov

Primcar