O firme

Autoškola PRIM-CAR je prvou súkromnou autoškolou v Bratislave, ktorá bola založená začiatkom r. 1990 a v súčasnosti patrí medzi najdlhšie etablované autoškoly a to nielen v Bratislave.

V našej autoškole môžete získať :

 1. vodičské oprávnenie na všetky skupiny:
  AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, T,
 2. kondičné kurzy a doškoľovacie kurzy vodičov
 3. osobitný výcvik VO: A2, A,B
 4. inštruktorský kurz a doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl v rozsahu skupín :
  AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, T,
 5. povinnú základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik niektorých vodičov podľa zákona č. 280/2006 Z.z.  

  na získanie kvalifikačnej karty vodiča

 6. Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov

Primcar